Đà Nẵng triển khai giải tỏa, đền bù dự án Khu trung tâm thương mại Chợ Cồn

UBND thành phố vừa ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Giải tỏa, đền bù dự án Khu Trung tâm Thương mại Chợ Cồn và các khu vực lân cận thuộc phường Hải Châu 2, quận Hải Châu.

Theo quyết định này, tổng mức đầu tư trên 56,4 tỷ đồng, dự án thực hiện đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng làm cơ sở triển khai dự án Khu Trung tâm Thương mại Chợ Cồn và các khu vực lân cận. Nội dung dự án bao gồm chi trả đền bù đất, nhà cửa, vật kiến trúc, tài sản trên đất để thu hồi đất, giải phóng mặt bằng với diện tích 24.504 m2.

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra cân đối bố trí vốn để triển khai thực hiện dự án; đồng thời, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng thực hiện chức năng quản lý, điều hành dự án tiến hành các bước giải tỏa đền bù tiếp theo đúng quy định.

Chợ Cồn thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, UBND tỉnh Đà Nẵng đã  phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1/500 khu Trung tâm thương mại Chợ Cồn (TTTM) và các khu vực lân cận (thuộc phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) theo hướng giữ lại chỉnh trang 8 hộ dân mặt tiền đường Hùng Vương, điều chỉnh tuyến đường bên hông TTTM chợ Cồn để hạn chế giải tỏa và điều chỉnh cục bộ dự án cho phù hợp.

Theo đó, diện tích trước khi điều chỉnh là 24.736m2, sau khi điều chỉnh là 24.50m2; phía Bắc giáp khu dân cư hiện trạng, phía Nam giáp đường Hùng Vương; phía Tây giáp đường Ông Ích Khiêm, phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng và đường Chi Lăng. Trong đó, đất xây dựng công trình, cây xanh, giao thông nội bộ, sân bãi thuộc TTTM chợ Cồn là 16.681m2, chiếm 68,07%, còn lại là đất ở, đất giữ lại chỉnh trang, đất giao thông, mương kỹ thuật.

 

Nguồn: https://baodautu.vn/da-nang-trien-khai-giai-toa-den-bu-du-an-khu-trung-tam-thuong-mai-cho-con-d90123.html